Презентація “практичне Заняття 5 Захист Прав Споживачів Особливості Електронного Продажу Й Операцій Із Кредитною Карткою”

7) сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу. (далі – Суд) є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами – сторонами Конвенції. Також слід зазначити, що Україна є стороною практично всіх багатосторонніх конвенцій ООН в галузі прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Україна визнає пріоритет загальнолюдських цінностей, дотримується загальновизнаних норм і принципів міжнародного права.

захист своїх прав державою це означає що

Згідно статті 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. При цьому вказаний Закон не містить застережень про те, що моральна шкода споживачу відшкодовується лише у разі завдання шкоди його життю чи здоров`ю. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на https://kalush-travel.com/ товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти днів з дати її пред’явлення або за згодою сторін в інший строк. Продукція щодо її безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища повинна відповідати вимогам нормативних документів (стандартам, технічним умовам тощо), що містять правила, загальні принципи та характеристики різних видів товарів.

Права Та Обов’язки Споживачів

Нормативно-правовими актами, в тому числі технічними регламентами, можуть бути встановлені додаткові вимоги до змісту інформації про продукцію. У разі ненадання такої інформації суб’єкт господарювання несе відповідальність, встановленустаттями 15і23цього Закону. Насезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція, пиломатеріали, погонажні (плінтус, лиштва), плитні матеріали (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником). Придбаний мною товар не підходить мені за кольором (фасоном,розміром, чи іншою причиною (зазначити причину) . Товар не входить до переліку товарів, що не підлягають обміну.

Дня звернення в Інспекцію з питань захисту прав споживачів складіть письмове звернення. При гарантійному ремонті гарантійний термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Час рахується з дня звернення споживача з вимогою про усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється від дня обміну.

Стаття Four Права Та Обов’язки Споживачів

4) ціну, включаючи плату за доставку. Якщо інтернет-магазин бере окрему плату за доставку, про це, здебільшого, зазначають на його сайті. Відповідальність за порушення вимог щодо безпеки продукції визначається Законом та іншими законодавчими актами. Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Проте, незважаючи на наявність в окремих випадках порушень таких прав та інтересів суди відмовляють у відшкодуванні моральної шкоди обмежуючись стягненням лише шкоди матеріальної.

Захисту Прав Споживачів

Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги). Не всі товари належної якості підлягають обміну. Так, не підлягають обміну продовольчі товари належної якості та інші товари, перелік яких затверджується постановою Кабінету Міністрів України.

Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. Положенняпункту 13 частини третьоїцієї статті не застосовується до положень про індексацію ціни, що відповідають законодавству, якщо умови та метод розрахунку ціни чітко і недвозначно визначено у договорі. Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у вільному виборі продукції та форм її оплати.

Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. Конкретизуючи дані положення законодавцем визначено, що право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої порушенням прав власності (ч. 3 ст. 386 ЦК України). При цьому вказані норми стосуються і права вимоги до банку про повернення вкладу). Продаж товарів, строк придатності яких минув, а також товарів на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, забороняється. У разі втрати таких документів або їх неотримання при придбанні товару, споживач може довести факт купівлі-продажу товару за допомогою свідків або інших доказів.